Dịch vụ

Thay máy nén lạnh trục vít Refcomp

Thay máy nén lạnh trục vít Refcomp

Trong suốt quá trình hoạt động, DRECO có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm, tính kỹ luật và thường xuyên học hỏi những công nghệ mới. Dự án điển hình do chúng...

Thay máy nén lạnh piston Refcomp

Thay máy nén lạnh piston Refcomp

Trong suốt quá trình hoạt động, DRECO có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm, tính kỹ luật và thường xuyên học hỏi những công nghệ mới. Dự án điển hình do chúng...

Thay máy nén lạnh trục vít Hanbell

Thay máy nén lạnh trục vít Hanbell

Trong suốt quá trình hoạt động, DRECO có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm, tính kỹ luật và thường xuyên học hỏi những công nghệ mới. Dự án điển hình do chúng...

Mobile: 0905668845